Możliwość wprowadzania dokumentu z wieloma pozycjami kosztowymi.
Możliwość wprowadzania dokumentu z wieloma pozycjami kosztowymi.

Program PPWydatki przeznaczony jest do ewidencjonowania i kontroli wydatków do 30 000 euro w jednostkach wydatkujących środki publiczne, w tym:

 • jednostkach budżetowych
 • jednostkach samorządu terytorialnego
 • urzędach miejskich i gminnych
 • szkołach wyższych
 • szpitalach
 • zakładach opieki społecznej
 • spółdzielniach i fundacjach w zakresie dysponowania środkami publicznymi.

Podstawowe funkcje programu:

 • Rejestr wydatków do 30 000 euro,
 • Klasyfikacja wydatków po określonych grupach asortymentowych,
 • Kontrola sumy wydatków w poszczególnych grupach asortymentowych,
 • Szukanie i filtrowanie pozycji kosztowych według wielu kryteriów,
 • Tworzenie raportów i zestawień z określonego zakresu wydatków oraz możliwość ich eksportu do CSV,
 • Moduł do tworzenia bazy wykonawców,
 • Wbudowany Wspólny Słownik Zamówień (CPV), powiązanie numeru z wprowadzonym wydatkiem,
 • Ochrona danych przed niepowołanym dostępem,
 • Tworzenie archiwum bazy danych.
 • System wsparty jest przez bazę SQL (FireBird), co zapewnia szybki, bezpieczny i niezawodny dostęp do danych.
 • Użytkowanie programu odbywa się poprzez interfejs użytkownika systemu Windows.
 • Czynności konfiguracyjne mogą być dokonane przez operatora o odpowiednich prawach i nie wymagają one ingerencji zewnętrznej.
 • Pracę w systemie ułatwia rozbudowany elektroniczny podręcznik.
 • Program jest udoskonalany przez producenta, co oznacza szybką reakcję na każdą zmianę wynikającą z nowelizacji aktów prawnych.

Eksport raportu do pliku CSV Eksport raportu do pliku CSV