ELLIC

Funkcjonalność

Intuicyjne i łatwe w obsłudze narzędzie do ewidencji wydatków do 30 000 euro. Możliwość instalacji programu w wersji wielostanowiskowej, co zapewnia pracę w danej chwili wielu użytkownikom, na wielu komputerach, na tej samej bazie danych.

Bezpieczeństwo

Program tworzy archiwum bazy danych.
Ochrona danych przed niepowołanym dostępem.

Przejrzystość

Klasyfikacja wydatków po określonych grupach asortymentowych, kontrola sumy wydatków w poszczególnych grupach. Użytkownik automatycznie informowany jest o przekroczeniu określonego progu wydatków w danej grupie asortymentowej.

Kompatybilność bazy
z systemem ProPublico

Możliwość integracji programu z systemem ProPublico, co zapewni automatyczne wygenerowanie i wysłanie do UZP rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień.

PPwydatki - główne okno PPwydatki - grupy asortymentowe